Betingelser

Regnskabsperiode: 1. januar – 31. december

Daglig ledelse og dataansvarlig/databehandler: Camilla Elfving

Websted: www.camillaelfving.dk

Persondatapolitik:

Jeg behandler altid dine data i overenstemmelse med EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR), markedsføringsloven samt de til enhver tid gældende love i Danmark.

Hvis du er klient, behandler jeg dine data på denne måde:

Som sundhedsfaglig uddannet er jeg forpligtet til at føre journal og opbevare dine data i 5 år. Jeg fører elektronisk journal som indeholder navn, adresse, cpr, telefonnummer, email samt de helbredsoplysninger, som du har givet til mig i forbindelse med dit besøg i klinikken.

Din journal slettes senest 5 år efter sidste anvendelse.

Du kan til enhver tid bede om at få slettet de oplysninger, som jeg opbevarer om dig.

Jeg anvender ikke cookies eller annoncer på min hjemmeside, men trafikken på min hjemmeside registreres af google analytics.

Jeg har indgået databehandler-aftale med hjemmeside udbyder nordicway.dk bookingsystemet planway.com og regnskabsprogrammet Dinero.dk. Derudover med platformen til formidling af evt. nyhedsbreve: planway.com.